Wereldwijde implementatie leertraject, inclusief Train-the-Trainer

Binnen een grote multinational heb ik de leiding gevoerd over de succesvolle implementatie van een leertraject voor leidinggevenden. De doelgroep van het leertraject betrof 8000 leidinggevenden, werkzaam in 75 landen. De Learning & Development structuur van het bedrijf was zo ingericht dat deze landen vanuit 10 regio’s werden bediend. De belangrijkste stakeholders voor succesvolle implementatie waren: Senior Management team, de doelgroep, de regionale Learning & Development managers en HR Business Partners.

We hebben gekozen voor een duale aanpak: centrale wereldwijde communicatie over het project, sponsor support en verankering in de leiderschapswaarden van de organisatie, en daarnaast regionale praktische aanpak. Iedere regio werd gebriefd en was continu gesprekspartner over de voortgang. Deze gesprekken waren tweerichtingsverkeer: de informatie uit de regio’s heeft ons projectteam veel aanwijzingen gegeven voor succesvolle implementatie.

 

Om de totale populatie van 8000 leidinggevenden te kunnen bedienen en tevens de uitvoeringskosten van het leertraject binnen budget te kunnen houden, hebben we gewerkt met interne trainers. Per regio is een groep lokaal geselecteerde medewerkers door ons projectteam getraind, om lokaal trainingen te kunnen geven. Regionale Learning & Development managers hadden de gedelegeerde verantwoordelijkheid om trainers te selecteren en te coachen.

 

Essentieel voor een succesvolle implementatie is geweest: de centrale steun voor het project door senior leaders & cascade in de organisatie en tegelijkertijd de regionale praktische aanpak.